http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/front-2-1600x900.jpg

Zasady rekrutacji

Technikum nr 2

technik hotelarstwa

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/th-300x200.jpg

technik obsługi turystycznej

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/tot-300x200.jpg

technik turystyki wiejskiej

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/ttw-300x200.jpg

technik ekonomista

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/te-300x200.jpg

technik informatyk

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/ti-300x200.jpg

technik usług fryzjerskich

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/tuf-300x200.jpg

technik żywienia i usług gastronomicznych

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/tg-300x200.jpg

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

kucharz

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/kuchatzT-300x200.jpg

sprzedawca

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/sprzedawcaT-300x200.jpg

fryzjer

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/fryzjerT-300x200.jpg

klasy wielozawodowe

http://zsht.pl/rekrutacja/wp-content/uploads/2017/05/kwT-300x200.jpg