Informacja o rozpoczęciu rekrutacji w ramach projektu

„Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza-gwarancją sukcesu w zawodzie”

Szanowni Uczniowie,

z dniem 04.10.2017 r. rozpoczynamy rekrutację dla klas II i III Technikum nr 2 w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych do projektu „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie”o numerze: 2017-1-PL01-KA102-035804 realizowanego w okresie 01.10.2017 – 30.09.2018 rokuze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)w ramach projektu”Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

 

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania na stronie szkoły www.zsht.pl w zakładce „Projekt unijny” lub w wersji papierowej w biurze  projektowym, które mieści się w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem        ul. Partyzantów 1/5 w pok. nr 108 piętro I.

Rekrutacja trwa w okresie od 04.10.2017 r. – 20.10.2017 r.

Zapraszamy

Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu w godzinach od 9.00 do 14.00 w pok. nr 108 piętro I.

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych  do 20.10.2017 r. do godz. 14.00 (piątek)
  2. Przystąpienie do testu kwalifikacyjnego w dniu  24.10.2017 r. (wtorek) lekcja 3
  3. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym odbędzie się w dniu 26.10.2017 r. (czwartek) lekcja 1, 2 (8:00- 9:35) – w budynku szkoły w klasie 302.
  4. Ogłoszenie wyników rekrutacji  i opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 31.10.2017 r.
  5. Potwierdzenie przez uczniów udziału w projekcie 10.11.2017 r. poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 13.11.2017 r.