Login Form

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

 

Dzień Sybiraka

17 września 2017 roku: 78. rocznica agresji ZSRR na Polskę.

 

 

 

W dniu 15 września młodzież naszej szkoły uczestniczyła- wraz z pocztem sztandarowym - w uroczystościach upamiętniających ofiary II wojny światowej, a także tych, którzy zesłani zostali na Syberię, skąd wielu nie wróciło…

Uroczystości rozpoczął program słowno-muzyczny w wykonaniu Uczniów Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. O. Balzera w Zakopanem, następnie, po Mszy św. w intencji Sybiraków nastąpiło złożenie kwiatów na symbolicznym grobie Sybiraków na Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. W imieniu Sybiraków, za liczne przybycie, ale przede wszystkim za pamięć o Golgocie Wschodu, podziękowała pani Małgorzata Albrzykowska.

            17 września- ten dzień jest czasem refleksji…

Represyjne zesłania Polaków, buntujących się przeciwko rosyjskiemu zaborcy rozpoczęły się w XVIII wieku. W wieku XIX nastąpiły kolejne zesłania po powstaniach: listopadowym, styczniowym; a na początku XX wieku- po rewolucyjnych ruchach w latach 1905- 1906. Ofiarami czystek byli głównie mężczyźni, uczestnicy działań zbrojnych i konspiracyjnych.

Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim,

         Kibitki- ich wsadzano jednego po drugim.

         Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego kupie,

         Po wojsku- wszystkie twarze pobladły jak trupie;

         A w takim tłumie taka była cichość głucha,

         Żem słyszał każdy krok ich, każdy dźwięk łańcucha (…)

Wywiedli ostatniego;- zdało się, że wzbraniał,

Lecz on biedny iść nie mógł, co chwila się słaniał (…)

Dano mu tyle kijów onegdaj na śledztwie,

Że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało.

Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało,

Niósł w kibitkę- na ręku (…)

         Po śniegu, coraz ku dzikszej krainie

         Leci kibitka jako wiatr w pustynie

         I oczy moje jak dwa sokoły (…)

         W dół patrzą, czując, że tam muszę zginąć”.

A.   Mickiewicz, Dziady,

Carskie metody walki z politycznymi przeciwnikami „udoskonaliły” komunistyczne władze.

W latach 1936- 1937 Polacy, którzy pozostali na przedrozbiorowych Kresach Rzeczypospolitej wywożeni byli do Kazachstanu (dotychczas Ich potomkowie tam przebywają w zwartych grupach osadniczych).

Po 17 września 1939 roku na ziemiach polskich zagarniętych przez Armię Czerwoną rozpoczęła się eksterminacja ludności polskiej na skalę wcześniej niespotykaną. Od 1940 roku nastąpiły masowe deportacje rodzin.

Jak to opisał Marian Jonkajtys:
Nu wot i dojechali.
Burżuje Polacy!
Tu wam żyć nie umierać.
Wot...

A teraz do pracy!
Na powrót na ucieczkę
Porzućcie nadzieję.
U nas,
Kto nie pracuje
Ten, znaczy się
Nie je...

 

 • 1939 - deportowanie polskich jeńców wojennych i aresztowanych rezerwistów do licznych obozów w ZSRS, w tym do Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.
 • Luty 1940 – zsyłka rodzin obywateli polskich (głównie leśników, gajowych oraz osadników) z zagarniętych po 17 września 1939 roku wschodnich obszarów II RP.
 • Kwiecień 1940 – wywózka rodzin polskich do Kazachstanu i na Syberię.
 • Czerwiec 1940 – deportacje rodzin polskich, w tym uciekinierów (bieżeńców) spod okupacji hitlerowskiej.
  Lipiec-sierpień 1940 – wywiezienie Polaków, wcześniej internowanych na Litwie i Łotwie, z zajętych przez Armię Czerwoną państw bałtyckich do Kozielska (pustego, po katyńskim ludobójstwie).
 • Czerwiec 1941 – deportacja polskich rodzin z obszarów wschodnich II RP, z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Mołdawii.
 • Lata 1940-41 – wywożenie Polaków przymusowo wcielanych do Armii Czerwonej- w głąb ZSRR.
  Deportowanie więźniów, latem 1941 roku, z obszarów wschodnich II RP do więzień i łagrów w sowieckiej Rosji; masowe mordowanie konwojowanych; mordy w więzieniach (m.in. lwowskie Brygidki).

 

 • Od 1944 roku aresztowanie i wywożenie AK-owców z obszarów wschodnich (m.in. Wileńszczyzny, Polesia, Wołynia, Lwowa).
 • Wywożenie AK-owców – obywateli polskich aresztowanych i internowanych w latach 1944-45 na terenie Polski, „w ramach oczyszczania tyłów”.
 • Deportacje z Pomorza, Wielkopolski i Śląska w latach 1945 – 1946. Wywiezienie do Moskwy polskich działaczy politycznych i wojskowych.

(Profile, Pismo Społeczno- kulturalne Polonii)

 

 
Powered by ZSHT!®.