Login Form

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

IV SZKOLNY RAJD SZLAKIEM ZAMOYSKIEGO – SZUKAJĄC ŚLADÓW PATRONA SZKOŁY...

 

      Uczniowie klas pierwszych ZSHT (technikum i szkoły branżowej) wzięli udział w wędrówce szlakiem patrona szkoły. Każda spośród siedmiu klas otrzymała mapkę z wyznaczoną trasą, diagram – krzyżówkę do rozwiązania i mini przewodnik Szlakiem Zamoyskiego. W czwartek, 28 września, przy pięknej, słonecznej pogodzie i podziwiając jesienne barwy ponad 150 młodych ludzi przemierzało ulice Zakopanego, docierając do Kuźnic lub jeszcze dalej – do Pustelni Brata Alberta. Cele i założenia rajdu, który stał się już tradycją Hotelarza: integracja nowych zespołów klasowych i pozyskanie wiedzy o zasługach hrabiego Zamoyskiego dla naszego regionu zostały w pełni zrealizowane! Jak w poprzednich latach i tym razem zakończenie imprezy miało miejsce w Kuźnicach, przy pięknej wystawie poświęconej hrabinie Zamoyskiej, cepculkom i Szkole Domowej Pracy Kobiet, z której wywodzi się nasz Hotelarz. Po krótkim quizie każda klasa otrzymała nagrody i słodycze, ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Hotelarza. Obecnie każdy klasowy zespół przygotowuje dokumentację rajdu (w dowolnej formie: plakat, prezentacja), a w listopadzie 2017 roku odbędzie się pisemna i ustna część konkursu wiedzy o patronie szkoły. Na zwycięzców tych konkursów czekają piękne nagrody, które otrzymaliśmy od dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

                                                                                                          Ewa Brzęk

                                                                                                          Ewa Kowalczyk

 
Powered by ZSHT!®.