Login Form

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

narodowy program rozwoju czytelnictwa

 

 

 

 

Na podstawie art. 150 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm) §13 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. 2015 poz. 1667) oraz uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  

Od września 2017 roku do grudnia 2017 roku realizowany był projekt przeznaczony na dofinansowanie nowości wydawniczych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W projekcie udział wzięły: Zeszpół Szkół Hotelasrko – Turystycznych im. W Zamoyskiego w Zakopanem oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących           w Zakopanem.

Na realizacje projektu została przyznana kwota 24.000 złotych,. Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2017r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Tatrzańskim.

Za przyznaną dotację zostało zakupionych 1 323  książek. Projektem objęto 1 212 uczniów – w tym w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych 814 uczniów, natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcacych 398 uczniów,  zrealizowano 27 projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. Wzbogacono księgozbiór bibliotek o książki zgodne z zainteresowaniami uczniów. Zwiększono  również atrakcyjność oferty bibliotek o nowości wydawnicze oraz bestsellery.

W ramach  projektu m.in. realizowane były działania: Wystawa z okazji Światowego Dnia książki pt. „Z historii książki”, „Jak nie czytam jak czytam” – udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania,  w „Międzynarodowych Targach książki w Krakowie”, w ogólnopolskiej akcji „Czytaj PL – Upoluj swoją książkę”.

Dostosowano organizację pracy bibliotek w obu szkołach do potrzeb uczniów, uwzględniono również potrzeby uczniów niepełnosprawnych poprzez zakup książek z powiększoną czcionką dla słabiej widzących uczniów, zakupiono również adiobooki dla uczniów z dysleksją.

 

 
Powered by ZSHT!®.