Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Technik ekonomista

 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 

1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

            Uczniowie poznają przepisy prawne określające zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, wypełniają dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Tworzą biznesplany, posługują się metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań, stosują strategie marketingowe.

 

2. Prowadzenie rachunkowości

 

            Uczniowie ewidencjonują operacje gospodarcze na kontach księgowych, rozliczają koszty działalności, obliczają wynik finansowy, sporządzają zestawienie obrotów i sald oraz bilans. Poznają zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Dokonują oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki analizy finansowej.

 

            W trakcie nauki uczniowie wykorzystują oprogramowanie komputerowe wspomagające ewidencję finansowo-księgową, programy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, a także do obliczeń statystycznych. Odbywają praktykę zawodową w wymiarze sześciu tygodni w działach administracyjno-księgowych przedsiębiorstw oraz w urzędach administracji publicznej.

 

            Po zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik ekonomista.

 
Powered by ZSHT!®.