Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Technik obsługi turystycznej

 

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

 

 Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 

1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 

            Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata. Opracowują programy imprez turystycznych i konferencji, kalkulacje kosztów oraz dokumentacje usług turystycznych. Dobierają najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego. Uczą się obsługi imprez turystycznych, przestrzegania zasad żywienia turystów, współpracy z usługodawcami, gromadzenia dokumentacji finansowej.

 

2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych

 

            Uczniowie opracowują materiały promocyjne i informatory usług turystycznych, wykorzystują bazy danych informacji turystycznych, sporządzają umowy i dokumenty finansowe związane ze sprzedażą usług. Prowadzą rozliczenie kosztów działalności turystycznej.

 

            Uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze dwunastu tygodni w biurach podróży lub punktach informacji turystycznej.

 

            Po zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik obsługi turystycznej.

 

 

 
Powered by ZSHT!®.