Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

projekt unijny

 

 

 

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

 

 

 

opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który w lipcu br. został zatwierdzony do realizacji. Projekt  finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Projekt nasz p.n „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie” (nr  POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-035804) obejmuje organizację:

 

- 3-tygodniowego stażu w Berlinie (Niemcy) dla 8 uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista;

- 3-tygodniowego stażu w Rimini (Włochy) dla 10 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

 

 

Projekt rozpocznie się przeprowadzeniem rekrutacji w październiku 2017.

Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów weźmie udział w zajęciach przygotowawczych - językowych i kulturowych.

Praktyki odbędą się w marcu 2018 r. (5-23 marca 2018 r.).

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie, są doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH w Berlinie i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini. Partnerzy są odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych.

W Berlinie uczniowie zamieszkają u rodzin niemieckich, natomiast w Rimini mieszkać będą w pensjonacie.

Szkoła zorganizuje podróż do miast, w których odbędą się staże.

Każdej grupie towarzyszyć będzie nauczycieli- opiekun.

 

 

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych zaplanowanych w:

 

- Bundestag, Museum Island (Berlin)

- Wenecja, San Marino (Rimini)

 

 


Celem zagranicznego stażu jest:

 

- doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników,

- zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,

- zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach,

- nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole,

- zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą,

- podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego), a w szczególności języka obcego zawodowego (angielskiego, niemieckiego),

- zwiększenie motywacji do dalszej nauki,

- rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów goszczących,

- podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych,

- nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innych narodowości.

 


Oczekiwane rezultaty:

 

- nabycie nowych umiejętności i kompetencji, w tym pozytywne zakończenie szkoleń w przedsiębiorstwach potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność i ECVET,

- zwiększenie szans na pozytywne zdanie egzaminów zewnętrznych, ,

- zwiększenie motywacji i zainteresowania przedmiotami zawodowymi,

- zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,

- po zakończeniu praktyk nasi uczniowie będą mieli większe szanse na zatrudnienie na miejscowym i europejskim rynku pracy.

 

 

Powered by ZSHT!®.