Strona główna

1. Celem Szkolnego Ośrodka Kariery jest:

 • kreowanie wśród uczniów postaw odpowiedzialności za własną przyszłość
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia
 • organizowanie spotkań z doradcą zawodowym
 • pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej

2. W SZOK-u (sala nr 22) uczeń może skorzystać z:

 • dostępu do internetu
 • katalogu zawodów
 • informatorów wyższych uczelni
 • ulotek i folderów reklamujących szkoły wyższe
 • informacji o stażach i ofertach pracy w kraju i zagranicą
 • innych materiałów

Opiekun: mgr Barbara Nowaczyk