Szkolny Ośrodek Kariery

Czym Jest Szok

Celem Szkolnego Ośrodka Kariery jest:

 • Gromadzenie materiałów informacyjnych o kierunkach studiów.

 • Udostępnianie uczniom katalogów zawodów.

 • Organizowanie spotkań z doradcą zawodowym oraz pracownikami Urzędu Pracy.

 • Przekazywanie aktualnych ofert pracy.

 • Organizowanie spotkań dla młodzieży z pracodawcami i przedstawicielami różnych zawodów.

 • Organizowanie szkolnych targów edukacyjnych.

 • Pomoc w planowaniu dalszej kariery zawodowej przez uczniów.

 • Pomoc w w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

 • Przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy.

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu turystyki i marketingu poprzez przygotowanie młodzieży do konkursów.

 • Wyjazdy z uczniami na warsztaty, dni otwarte na uczelniach oraz Salon Maturzystów.

Opiekun Barbara Nowaczyk

 

KONKURS WIEDZY O SŁOWACJI

 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„EFEKTYWNIE PLANUJĘ SWÓJ CZAS WOLNY”

 

Regulamin konkursu:

– Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych.

– Organizatorem konkursu jest Barbara Nowaczyk, nauczyciel przedmiotów turystyczno – ekonomicznych w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych.

– Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest:

– samodzielne wykonanie zdjęcia (zgodnie z założeniami i tematyką konkursu) w wybranym przez siebie formacie wskazanym poniżej:

15×21 ; 20×30 ;  30×40 ; 30×45 ; 30×60 lub 30×90

– zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny być dostarczone do poniedziałku 11.2022 do Pani Barbary Nowaczyk, sala nr 22.

– zdjęcie powinno być opisane hasłem przewodnim.

– każde zdjęcie powinno być podpisane na odwrocie ( imię, nazwisko, klasa.)

 

2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań uczniów

– budowanie wrażliwości i umiejętności planowania swojego czasu wolnego.

– poznawanie przez uczniów różnych form aktywności

– uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, zabytków.

 

3. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową w składzie :

– Pan wicedyrektor Tomasz Matyja

– Pani Barbara Nowaczyk

 

4.  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do dnia 19.11.2022.