w 2018/2019

Wyjazd na Salon Maturzystów i zwiedzanie hotelu Hilton.

Klasa IV t i IV TF uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami Hotelu Hilton w Krakowie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić hotel i poznać
wymagania stawiane kandydatom do pracy.

SPOTKANIA UCZNIÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM PANIĄ JOANNĄ SPISAK Z URZĘDU
PRACY.