Aktualna działalność Wolontariatu ZSHT

 W roku szkolnym 2015/16 działają następujące koła:

Wolontariat światowych Dni Młodzieży – opiekun ks. Mariusz Słonina. Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej - opiekun p. Anna Bundz. Wolontariat – pomoc w nauce dzieciom ( w pierwszym półroczu w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny; w drugim w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1) - opiekun p. Anna Dziadosz. Wolontariat w akcjach „Pola Nadziei” oraz wolontariat fryzjerek na rzecz podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym - opiekun p. Renata Twardak

Co roku w działalność charytatywną włączają się Panie z biblioteki szkolnej Ewa Brzęk i Barbara Deskiewicz, które od 12 lat organizują finał WOŚP przy wsparciu Pani Joanny Dziedziech, Pani Ewy Kowalczyk, Pani Agaty Maraszewskiej, Pani Katarzyny Stanowskiej, Kingi Chrapkiewicz. Od roku 2012 r. Pani Brzęk i Pani Deskiewicz włączają się czynnie w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka” a w okresach przedświątecznych prowadzą kiermasze kartek świątecznych, z których dochód przeznaczony jest na fundację „SOS Wioski Dziecięce”.