Historia wolontariatu ZSHT

W Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem działalność wolontariatu zapoczątkowała Pani Zofia Niedźwiedzka prowadząc koło „Promyk”. Następnie działalność tę przejęła Pani Anna Bundz prowadząc „Koło charytatywne”, które organizowało: opiekę w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Parafię Św. Rodziny w Zakopanem; opiekę nad starszymi osobami „Przyjaciel emeryta”; akcję „Pola nadziei” na rzecz hospicjum „Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych – Jezusa Miłosiernego”; zbiórki na rzecz kuchni Brata Alberta. Działalność Koła wspierały między innymi Pani Ewa Watycha, Pani Maria Sowińska, Pani Agata Maraszewska, Pani Małgorzata Guzal-Woźniak

W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 do powyższych form szkolnego wolontariatu dołączyły działania grupy wolontariuszy pracujących pod opieką Pani Katarzyny Stanowskiej – podejmujących działania na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem, w tym pomoc w organizacji obchodów 40-lecia placówki. Równocześnie kontynuowano współpracę z Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. W ramach tej współpracy w grudniu 2012 r. zorganizowano Mikołajki dla podopiecznych Centrum oraz koncert charytatywny na rzecz podopiecznych. W ramach współpracy zorganizowano także zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych oraz Dzień Dziecka.


Co roku w działalność charytatywną włączają się Panie z biblioteki szkolnej Ewa Brzęk i Barbara Deskiewicz, które od 12 lat organizują finał WOŚP przy wsparciu Pani Joanny Dziedziech, Pani Ewy Kowalczyk, Pani Agaty Maraszewskiej, Pani Katarzyny Stanowskiej, Kingi Chrapkiewicz. Od roku 2012 r. Pani Brzęk i Pani Deskiewicz włączają się czynnie w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka” a w okresach przedświątecznych prowadzą kiermasze kartek świątecznych, z których dochód przeznaczony jest na fundację „SOS Wioski Dziecięce”.

Z każdym rokiem szkolnym działalność wolontariatu w szkole rozszerza się o kolejne działania charytatywne.


Działalność w roku szkolnym 2014/2015

„Przyjaciel świetlicy” - Pomagamy w Świetlicy Środowiskowej

Przykładem ubiegłego roku szkolnego, wolontariusze z naszej szkoły pomagają dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej  przy parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Podczas cotygodniowych dyżurów wolontariusze odrabiają lekcje z podopiecznymi oraz organizują im czas wolny. Pomagają również w przygotowywaniu posiłków i imprez świątecznych dla dzieci. W tym roku świetlicę regularnie odwiedzało 13 uczniów

Opiekunowie grupy: Państwo Anna i Bogumił Bundz, Pani Anna Dziadosz, ks. Mariusz Słonina

„Przyjaciel dziecka” – dyżury wolontariuszy w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny

W roku szkolnym 2014/2015 dyżury polegające na pomocy w nauce dzieciom będącym podopiecznymi Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny pełniło 28 wolontariuszy. Większość wolontariuszy zobowiązała się do dyżurów co dwa tygodnie. Swoje zobowiązanie systematycznie zrealizowało 15 uczniów.

Opiekunowie grupy: Państwo Anna i Bogumił Bundz

„Przyjaciel emeryta” – dyżury wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem

Dyżury wolontariuszek polegały na spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami DPS-u, a także pomocy w drobnych pracach porządkowych. Do DPS chodziło 18 wolontariuszek.

W pierwszym półroczu swoje zobowiązanie systematycznie zrealizowało 11 wolontariuszek, a w drugim półroczu 6 wolontariuszek

Opiekun grupy Pani Anna Bundz

„Przyjaciel Hospicjum” – udział wolontariuszy w akcjach „Pola Nadziei”

W dniu 16 października 2014 r. trzynastu wolontariuszy wzięło udział w marszu ulicami Zakopanego, który promował ideę „Pól Nadziei”.

W dniu 19 października 2014 r. 14 wolontariuszy kwestowało na rzecz hospicjum przy kościołach należących do Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

W dniu 26 kwietnia 2015 r. 11 wolontariuszy kwestowało na rzecz hospicjum przy kościołach należących do Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

Opiekun grupy Pani Anna Bundz

Pomagamy podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zakopanem

Jak co roku, uczennice klas technikum kształcącym w zawodzie technik usług fryzjerskich wykorzystały zdobyte w szkole umiejętności, by pomóc podopiecznym Stowarzyszenia. Wolontariuszki zaprosiły swoich gości do pracowni szkolnej, by pod opieką Pani Katarzyny Żołnierczyk modelować nowe fryzury na głowach przybyłych. Każdy mógł skorzystać ze strzyżenia włosów oraz ich modelowania.

Opiekun grupy Pani Renata Twardak