Spółdzielnia uczniowska „WINIEN-MA”

Logo Winien-Ma

W obecnym kształcie nasza spółdzielnia „Winien-Ma” działa od 1989 roku w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem. Jej członkami są uczniowie klas naszej szkoły, głównie ekonomicznych.  Jesteśmy czynnie zaangażowani w życie naszej szkoły, sponsorujemy nagrody za niektóre szkolne konkursy, dofinansowujemy wyjazdy szkoleniowe i edukacyjne. Na początek każdego roku szkolnego organizujemy sprzedaż podręczników dla uczniów.

Kawiarnia
Za czym kolejka ta stoi?

Opiekunami naszej spółdzielni są: Ewa Radoń, Małgorzata Michalska i Danuta Larkowska. Nasza działalność obejmuje również prowadzenie kawiarni znajdującej się w budynku naszej szkoły. Nasi spółdzielcy dbają a uczniowie chętnie odwiedzają ją na każdej przerwie. Od 2008 roku sprzedajemy produkty za pomocą kasy fiskalnej. W prowadzeniu działalności pomaga nam PC Market – jeden z najnowocześniejszych systemów zarządzania sprzedażą i magazynem. Nasi członkowie prowadzą także pełną księgowość naszej działalności. W naszej kawiarni jest zainstalowany system całodobowego monitoringu.

„Spółdzielnia jest biznesem, ale  jeśli jest tylko biznesem, jest złym interesem” – to słowa Charlsa Gide francuskiego ekonomisty na temat spółdzielczości. Spółdzielnia jest oczywiście przedsiębiorstwem podlegającym, tak jak inne podmioty gospodarcze, prawom rynku, ale przedsiębiorstwem specyficznym. Oprócz celów ekonomicznych realizuje także cele społeczne.

„Winien-Ma” to doskonale prosperująca firma.