Historia

Spółdzielnia Uczniowska „winien-ma” w latach 1989-2015

Opiekunowie spółdzielni:
Ewa Radoń
Małgorzata Michalska
Danuta Larkowska

Członkami Spółdzielni Uczniowskiej byli uczniowie klas ekonomicznych i handlowych.

Od 2008 roku wprowadzono obsługę sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
W 2011 roku wprowadziliśmy jeden z najnowocześniejszych systemów :
PC Market – komputerowy system zarządzania sprzedażą i magazynem.

W kawiarni zainstalowaliśmy system całodobowego monitoringu.

Więcej o działalności naszej spółdzielni: