Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który w lipcu 2017 r. został zatwierdzony do realizacji. Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem rekrutacji w październiku 2017. Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów wzieła udział w zajęciach przygotowawczych – językowych i kulturowych. Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie, były doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH w Berlinie i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini. Partnerzy byli odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych.

Praktyki odbyły się w marcu 2018 r. (5-23 marca 2018 r.), w których wzieło udział:

  • 8 uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista.
  • 10 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.