Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych
Najbliższe wydarzenia:
11.07-Listy zakwalifikowanych do klas 1 11.07.2024 godz. 12.00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych
15.07-Potwierdzenie woli podjęcia nauki 15.07.2024 godz. 15:00 Potwierdzenie przez kandydatów do klas pierwszych
woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów:
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisy
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.
16.07-Listy przyjętych 16.07.2024 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych do klas pierwszych

Aktualności