O projekcie

Cel akcji „Drugie życie”

Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.

Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie.

 

Zasady

Akcję informacyjną „Drugie życie” kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła z regionu objętego zasięgiem akcji może przyłączyć się do społeczności promującej „Drugie życie”.

W ramach kampanii zachęcamy młodzież do organizacji na terenie swoich szkół kampanii informacyjnych mających popularyzować oświadczenia woli. Kształt prowadzonej akcji zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania młodzieży. Uczniowie mogą m. in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Zadaniem szkoły jest wyznaczenie spośród uczniów koordynatorów działań, którzy będą łącznikami pomiędzy organizatorami a placówką.

Placówki, które skorzystają z naszego zaproszenia otrzymają materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji – materiały edukacyjne, druki oświadczenia woli, plakaty, i inne narzędzia promocyjne kampanii. Szkole zapewniamy wsparcie merytorycze, służymy także naszą wiedzą i doświadczeniem. Zainteresowanym spotkaniem z lekarzem i osobami po przeszczepie proponujemy pomoc w organizacji spotkań, pozostałym – polecamy prezentację multimedialną „Drugiego życia” opisującą tematykę przeszczepiania narządów, jak również film, który trafnie obrazuje omawiane zagadnienie.

Prosimy o przesłanie relacji dokumentującej przeprowadzoną kampanię. Na podstawie dostarczonej dokumentacji, po zakończeniu kampanii, przedstawiciele organizatorów wybiorą i nagrodzą zespoły, których działania charakteryzowały się najwyższym poziomem i skutecznością. Każda szkoła uczestnicząca w akcji otrzyma również dyplom potwierdzający jej udział w projekcie.

 

Źródło: http://drugiezycie.org.pl/o-akcji-3

Ciekawe strony

Szukaj na stronie

Archiwum