technik ekonomista – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

technik ekonomista

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- matematyka


  Uczniowie poznają przepisy prawne określające zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Tworzą biznesplany, posługują się metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań, stosują strategie marketingowe.

  Uczniowie wykorzystują oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, a także do obliczeń statystycznych. Odbywają praktykę zawodową w działach administracyjno-księgowych przedsiębiorstw oraz w urzędach administracji publicznej.

Po zdaniu egzaminów zawodowych, absolwent otrzymuje tutuł technik ekonomista

technik ekonomista

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- matematyka


  Uczniowie poznają przepisy prawne określające zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, sporządzają listy płac, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe. Tworzą biznesplany, posługują się metodami statystycznymi wykorzystywanymi do analiz ekonomicznych i sprawozdań, stosują strategie marketingowe.

  Uczniowie wykorzystują oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, a także do obliczeń statystycznych. Odbywają praktykę zawodową w działach administracyjno-księgowych przedsiębiorstw oraz w urzędach administracji publicznej.

Po zdaniu egzaminów zawodowych, absolwent otrzymuje tutuł technik ekonomista

Zespół Szkół
Hotelarsko Turystycznych

ul. Partyzantów 1/5
34-500 Zakopane

tel. 18 20 66 846

NUMER KONTA - SZKOŁA:
59 8821 0009 0000 0003 0065 0002

NUMER KONTA - FUNDUSZ RADY SZKOŁY:
87 1600 1042 1843 9812 5000 0001

e-mail: sekretariat@zsht.pl