Monitoring wizyjny – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

 

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren szkoły jest monitorowany (budynek główny – monitoring obejmuje wejścia do szkoły, korytarze, parking szkolny, ciągi komunikacyjne; budynek internatu – wejście do budynku, ciąg komunikacyjny). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji  i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.