Nauczyciele – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Nauczyciele

Dyrekcja

mgr Zdzisław Króżel – dyrektor
mgr Małgorzata Michalska – wicedyrektor
mgr Jolanta Knapik – wicedyrektor
mgr Tomasz Matyja – wicedyrektor

 

Pedagodzy

mgr Katarzyna Szurlej – pedagog, pedagog specjalny
mgr Maria Lewandowska – psycholog
mgr Barbara Knapczyk – pedagog
mgr Szymon Pękala – pedagog specjalny

Język polski
mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz
mgr Aleksandra Bort
mgr Urszula Papież-Stopka
mgr Małgorzata Stanek
mgr Halina Styrczula

Język angielski
mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz
mgr Justyna Dzioboń
mgr Monika Guzik
mgr Piotr Guzik
mgr Danuta Karpiel-Zwijacz
mgr Ewa Kołodziej
mgr Justyna Król-Józaga
mgr Sebastian Kucharski
mgr Jolanta Podsiadłowska
mgr Adam Saguła

Język niemiecki

mgr Joanna Chmielowska
mgr Justyna Kucharska
mgr Sylwia Dawidziuk

Język francuski

mgr Anna Dziadosz
mgr Helena Gąsienica-Roj

Matematyka

mgr Piotr Dawczak
mgr Joanna Dziedziech
mgr Paweł Elantkowski
mgr Jolanta Knapik
mgr Zdzisław Króżel
mgr Piotr Skowyra
mgr Justyna Trzebuniak

Informatyka

mgr Jacek Dusik
mgr Paweł Elantkowski
inż. Marcin Mirski
mgr Artur Trepka
mgr inż. Maria Zubek

Historia/WOS

mgr Katarzyna Dziewońska-Kachnic
mgr Stanisława Gryglak
mgr Bernadetta Podsada
mgr Szymon Pękala

Historia i teraźniejszość

mgr Stanisława Gryglak

Biologia

mgr Witold Gizak
mgr Marta Górka
mgr Agata Maraszewska

Chemia

mgr Witold Gizak
mgr Iwona Nemś
mgr Agata Maraszewska

Fizyka

mgr Anna Dziadkowiec-Bylina
mgr Witold Gizak

Geografia

Katarzyna Kot
mgr Dorota Martinczak

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Maciej Gąsienica-Walczak
mgr Radosław Morawski-Rapacz

Edukacja wojskowa

mgr Radosław Morawski-Rapacz

Plastyka

mgr Anna Szewczyk

WF

mgr Wioletta Dobrowolska
mgr Andrzej Gąsienica-Łuszczek
mgr Maciej Gąsienica-Walczak
mgr Agnieszka Górniak
mgr Radosław Jakubski
mgr Joanna Kowalów
mgr Leszek Lesisz
mgr Daniel Tylka

Religia

s. mgr Bogusława Fijołek
s. mgr Joanna Jażdżewska
mgr Renata Twardak

Przedmioty zawodowe – hotelarsko-turystyczne

mgr Marta Gawlas
mgr Tomasz Matyja
mgr Barbara Nowaczyk
mgr Agata Serwicka
mgr Marta Szymlak
dr Joanna Ząbkowska-Para
mgr Joanna Złotkowska

Przedmioty zawodowe – ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

mgr Bożena Bobak
mgr Maria Daniluk
mgr Danuta Larkowska
mgr Małgorzata Michalska
mgr Barbara Nowaczyk
mgr Danuta Trebunia-Pawlikowska

Przedmioty zawodowe – informatyczne

mgr inż. Wojciech Bochnak
mgr Jacek Dusik
mgr inż. Wacław Kuchta
inż. Marcin Mirski
mgr inż. Bogdan Polański
mgr inż. Paweł Ślusarczyk
mgr Artur Trepka

Przedmioty zawodowe – gastronomiczne

mgr inż. Danuta Gruszczak
mgr inż. Małgorzata Guzal-Woźniak
mgr inż. Małgorzata Karpiel
mgr inż. Elżbieta Malinek-Kocuba
mgr inż. Magdalena Skonecka
mgr Renata Twardak

Przedmioty zawodowe – fryzjerstwo

mgr Maria Brzoskowska

Biblioteka

mgr Ewa Brzęk
mgr inż. Małgorzata Guzal-Woźniak

Internat

mgr Paweł Kyc – kierownik internatu

Wychowawcy

mgr Wiktoria Bobak
mgr Małgorzata Brońska
mgr Barbara Knapczyk
mgr Małgorzata Kot
mgr Arkadiusz Mateja