Nauczyciele

mgr Zdzisław Króżel – dyrektor
mgr Joanna Dziedziech – wicedyrektor
mgr Jolanta Knapik – wicedyrektor
mgr Zofia Żegleń – kierownik szkolenia praktycznego

mgr Katarzyna Szurlej – pedagog
mgr Maria Lewandowska – psycholog

Język polski
mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz
mgr Aleksandra Bort
mgr Jolanta Dolińska
mgr Ewa Kowalczyk
mgr Halina Styrczula

Język angielski
mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz
mgr Monika Guzik
mgr Piotr Guzik
mgr Danuta Karpiel-Zwijacz
mgr Ewa Kołodziej
mgr Justyna Król-Józaga
mgr Sebastian Kucharski
mgr Jolanta Podsiadłowska
mgr Adam Saguła
mgr Alina Utracka

Język niemiecki

mgr Teresa Majka-Karska
mgr Justyna Kucharska
mgr Sylwia Opałka

Język francuski

mgr Anna Dziadosz
mgr Maria Bobik

Matematyka

mgr Piotr Dawczak
mgr Joanna Dziedziech
mgr Paweł Elantkowski
mgr Joanna Gil
mgr Małgorzata Dąbrowska
mgr Jolanta Knapik
mgr Zdzisław Króżel
mgr Urszula Stopka
mgr inż. Justyna Trzebuniak

Informatyka

mgr Małgorzata Dąbrowska
mgr Paweł Elantkowski
mgr Joanna Gil
mgr inż. Bogdan Polański
mgr inż. Paweł Ślusarczyk

Historia/WOS

mgr Katarzyna Dziewońska-Kachnic
mgr Jarosław Malinowski
mgr Bernadetta Podsada

WOK

mgr Beata Skulska-Papp

Biologia

mgr Witold Gizak
mgr Agata Maraszewska
mgr Beata Skulska-Papp

Chemia

mgr Piotr Dawczak
mgr Agata Maraszewska
mgr Beata Skulska-Papp

Fizyka

mgr inż. Wiesław Golubiewski
mgr Ziemowit Stańco

Geografia

mgr Władysław Zając
mgr Sylwia Opałka

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Maciej Gąsienica-Walczak
mgr Witold Gizak

WF

mgr Kinga Chrapkiewicz
mgr Wioletta Dobrowolska
mgr Andrzej Gąsienica-Łuszczek
mgr Maciej Gąsienica-Walczak
mgr Agnieszka Górniak
mgr Leszek Lesisz
mgr Stanisława Łukaszczyk
mgr Małgorzata Skulska-Wiercioch

Religia

mgr Anna Bundz
mgr Bogumił Bundz
ks. mgr Mariusz Słonina
mgr Renata Twardak

Przedmioty zawodowe – hotelarsko-turystyczne

mgr Katarzyna Hulko
mgr Tomasz Matyja
mgr Barbara Nowaczyk
mgr Izabela Zapiórkowska
dr Joanna Ząbkowska-Para
mgr Joanna Złotkowska
mgr Zofia Żegleń

Przedmioty zawodowe – ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Wiesław Golubiewski
mgr Danuta Larkowska
mgr Małgorzata Michalska
mgr Barbara Nowaczyk
mgr Ewa Radoń
mgr Danuta Trebunia-Pawlikowska

Przedmioty zawodowe – informatyczne

mgr inż. Wacław Kuchta
mgr Rafał Opyt
mgr inż. Bogdan Polański
mgr Ziemowit Stańco
mgr inż. Paweł Ślusarczyk
mgr Adrian Zając

Przedmioty zawodowe – gastronomiczne

mgr inż. Rafał Dorociuk
mgr inż. Danuta Gruszczak
mgr inż. Małgorzata Guzal-Woźniak
mgr inż. Elżbieta Malinek-Kocuba
mgr inż. Magdalena Kulig
mgr inż. Magdalena Skonecka
mgr inż. Halina Szczęsny

Przedmioty zawodowe – fryzjerstwo

mgr Maria Brzoskowska
Katarzyna Żołnierczyk

Biblioteka

mgr Ewa Brzęk
mgr Barbara Deskiewicz
mgr Joanna Kowalów

Internat

mgr Paweł Kyc – kierownik internatu
Wychowawcy

mgr Wiktoria Bobak
mgr Aleksandra Karpińska
mgr Małgorzata Kot
mgr Elżbieta Kyc
mgr Jarosław Malinowski