A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Nauczyciele – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Nauczyciele

mgr Zdzisław Króżel – dyrektor
mgr Małgorzata Michalska – wicedyrektor
mgr Jolanta Knapik – wicedyrektor
mgr Tomasz Matyja – wicedyrektor

mgr Katarzyna Szurlej – pedagog
mgr Maria Lewandowska – psycholog

Język polski
mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz
mgr Aleksandra Bort
mgr Ewa Kowalczyk
mgr Małgorzata Stanek
mgr Halina Styrczula

Język angielski
mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz
mgr Justyna Dzioboń
mgr Monika Guzik
mgr Piotr Guzik
mgr Danuta Karpiel-Zwijacz
mgr Natalia Klecha
mgr Justyna Król-Józaga
mgr Sebastian Kucharski
mgr Jolanta Podsiadłowska
mgr Adam Saguła
mgr Alina Utracka

Język niemiecki

mgr Teresa Majka-Karska
mgr Justyna Kucharska
mgr Sylwia Dawidziuk

Język francuski

mgr Anna Dziadosz
mgr Maria Bobik

Matematyka

mgr Piotr Dawczak
mgr Paweł Elantkowski
mgr Joanna Gil
mgr Małgorzata Dąbrowska
mgr Jolanta Knapik
mgr Zdzisław Króżel
mgr Urszula Stopka

Informatyka

mgr Małgorzata Dąbrowska
mgr Paweł Elantkowski
mgr Joanna Gil
mgr Artur Trepka
mgr Adrian Zając

Historia/WOS

mgr Katarzyna Dziewońska-Kachnic
mgr Jarosław Malinowski
mgr Bernadetta Podsada

Biologia

mgr Witold Gizak
mgr Agata Maraszewska
mgr Beata Skulska-Papp

Chemia

mgr Piotr Dawczak
mgr Agata Maraszewska
mgr Beata Skulska-Papp

Fizyka

mgr Anna Dziadkowiec-Bylina

Geografia

mgr Władysław Zając
mgr Sylwia Dawidziuk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Witold Gizak

Plastyka

mgr Anna Szewczyk

WF

mgr Kinga Chrapkiewicz
mgr Wioletta Dobrowolska
mgr Andrzej Gąsienica-Łuszczek
mgr Maciej Gąsienica-Walczak
mgr Agnieszka Górniak
mgr Leszek Lesisz
mgr Stanisława Łukaszczyk
mgr Małgorzata Skulska-Wiercioch

Religia

s. mgr Bogusława Fijołek
mgr Renata Twardak

Przedmioty zawodowe – hotelarsko-turystyczne

mgr Tomasz Matyja
mgr Barbara Nowaczyk
mgr Agata Serwicka
dr Joanna Ząbkowska-Para
mgr Joanna Złotkowska
mgr Zuzanna Zonzel
mgr Zofia Żegleń

Przedmioty zawodowe – ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

mgr Maria Daniluk
mgr inż. Wiesław Golubiewski
mgr Danuta Larkowska
mgr Małgorzata Michalska
mgr Barbara Nowaczyk
mgr inż. Paweł Ślusarczyk
mgr Danuta Trebunia-Pawlikowska

Przedmioty zawodowe – informatyczne

mgr inż. Wacław Kuchta
inż. Marcin Mirski
mgr inż. Paweł Ślusarczyk
mgr Artur Trepka
mgr Adrian Zając

Przedmioty zawodowe – gastronomiczne

mgr inż. Rafał Dorociuk
mgr inż. Danuta Gruszczak
mgr inż. Małgorzata Guzal-Woźniak
mgr inż. Elżbieta Malinek-Kocuba
mgr inż. Magdalena Skonecka
mgr inż. Halina Szczęsny

Przedmioty zawodowe – fryzjerstwo

mgr Maria Brzoskowska

Biblioteka

mgr Ewa Brzęk
mgr Joanna Kowalów

Internat

mgr Paweł Kyc – kierownik internatu
Wychowawcy

mgr Wiktoria Bobak
mgr Witold Gizak
mgr Barbara Knapczyk
mgr Małgorzata Kot
mgr Anna Przekupień