Rada Szkoły – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Rada Szkoły

Szanowni Państwo!

Rada Szkoły Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w  Zakopanem zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na Fundusz Rady Szkoły z przeznaczeniem na:

  • Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych – w tym podręczników, komputerów, tablic interaktywnych, oprogramowań, rzutników, sprzętu sportowego
  • Nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach
  • Inne potrzeby uczniów – wyjazdy na zawody sportowe, olimpiady, konkursy itp.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto:

BNP Paribas o/ Zakopane nr 87 1600 1042 1843 9812 5000 0001