Klauzule dla rodziców – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Klauzule dla rodziców

Klauzula informacyjna

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informacje dotycząca zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jaki i na podstawie klauzul na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

z siedzibą: ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także     o prawie do wniesienia skargi, są dostępne w sekretariacie szkoły oraz będą rozpowszechnione wśród rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 

 

 

 

Klauzula wizerunkowa

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem przetwarza wizerunki uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz ich rodzicom;
  • związanych z promocją Szkoły – na podstawie klauzul na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

z siedzibą: ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczniów, rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców, opiekunów (np. wykonywanie filmów, zdjęć  na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane SA rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia.