Internat – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Internat

Internat zlokalizowany jest w oddzielnym budynku na terenie szkoły. O miejsce w internacie mogą ubiegać się uczniowie ze wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu tatrzańskiego.

Głównym celem pracy internatu jest zapewnienie młodzieży najbardziej korzystnych warunków do nauki i wypoczynku. Wychowankom zapewnia się całodobową pomoc opiekuńczo – wychowawczą przez 7 dni w tygodniu. Młodzież funkcjonuje w czterech grupach wychowawczych. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.

W internacie znajduje się świetlica,  pokoje pedagoga, pielęgniarki, wychowawców oraz kuchnia młodzieżowa i pralnia.

Mieszkańcy internatu oraz goście mogą korzystać z całodobowego wyżywienia.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto bankowe:

Bank PBS 59 8821 0009 0000 0003 0065 0002

Internat prowadzi także działalność usługową w okresie wakacji, ferii oraz w miarę możliwości w trakcie roku szkolnego. Oferta skierowana jest do grup szkolnych – wycieczek, zielonych szkół, obozów sportowych.

W roku szkolnym 2023/2024 opłaty dla wychowanków internatu przedstawiają się następująco:
1. Czesne za zakwaterowanie 100 zł za miesiąc
2. Wyżywienie – ( śniadanie – 12 zł , obiad – 15zł , kolacja – 12 zł )
Opłaty za wyżywienie i czesne dokonujemy do dnia 10 – go każdego miesiąca na numer konta:
WYŻYWIENIE – 40 1090 1838 0000 0001 4917 8357
INTERNAT – 59 8821 0009 0000 0003 0065 0002
W tytule wpłaty podać imię i nazwisko wychowanka oraz wpisać miesiąc którego dotyczy wpłata.

 

 

Regulamin internatu Regulamin
Podanie do internatu: Podanie
Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów: Oświadczenia