A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

news – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

news

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 12 października 2021 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała pani profesor Ewa Brzęk. Odebrała to wyróżnienie wraz z nagrodzoną w ubiegłym roku panią profesor Haliną Styrczulą.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Czytaj dalej

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „Moje wspomnienia z wakacji”

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „Moje wspomnienia z wakacji”

Regulamin konkursu:

– Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych.

– Organizatorem konkursu jest Barbara Nowaczyk, nauczyciel przedmiotów turystyczno – ekonomicznych w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych.

– Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

Czytaj dalej

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

 

Od poniedziałku (do piątku, 14 maja) obowiązuje nowy plan lekcji.

W tym czasie przedmioty zawodowe praktyczne w technikum (tzw. pracownie) realizowane będą stacjonarnie, natomiast przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne w formie zdalnej.

 

Od 17 maja br. zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEiN wprowadzamy naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) wg następujących zasad:

– od 17 do 21 maja br. do szkoły na wszystkie lekcje stacjonarne przychodzą uczniowie klas 2Ag, 2Eg, 2Gg, 2Ig, 2Tg, 2ZAg, 2ZBg, 3A, 3B, 3E, 3G, 3I, 3T, 3ZA, 3ZB;

– uczniowie pozostałych klas mają w tym czasie wszystkie lekcje zdalne.

 

– od 24 do 28 maja br. do szkoły na wszystkie lekcje stacjonarne przychodzą uczniowie klas pierwszych i drugich po szkole podstawowej (1A, 1E, 1G, 1I, 1T, 1ZA, 1ZB, 2Ap, 2Ep, 2Gp, 2Ip, 2Tp, 2ZAp, 2ZBp) oraz uczniowie klasy 2ZCg;

– uczniowie pozostałych klas mają w tym czasie wszystkie lekcje zdalne.

 

Od 31 maja br. uczniowie wszystkich klas uczą się już stacjonarnie w szkole.

Wyniki egzaminu zawodowego

Wyniki egzaminu zawodowego

 

 

 

Wyniki egzaminu zawodowego, dostępne TYLKO I WYŁĄCZNE w wersji elektronicznej w PORTALU ZDAJĄCEGO

od 31 marca (środa), od godziny 10:00.

 

Wyniki w wersji papierowej wydawane będą w szkole od 8 kwietnia 2021

 

Termin składania deklaracji do egzaminu poprawkowego – od 31 marca do 8 kwietnia 2021.

,,Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

,,Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Informujemy, że w 2021r na terenie Powiatu Tatrzańskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem realizuje pilotażowy program p.n.: ,,Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program ten zakłada dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym).

Formularze wniosków oraz niezbędne załączniki są do pobrania w jednostce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem oraz na stronie internetowej: www.pcpr-zakopane.pl

Treść programu dostępna jest także na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod numerem telefonu 18 2000461 wew.26.

 

Forum Współpracy dla Podtatrza w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych

Forum Współpracy dla Podtatrza w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych

 

 

W  Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem odbyło się  Forum Współpracy dla Podtatrza, któremu przewodniczył marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.
Rozmawiano o niezbędnym usprawnieniu i rozwoju systemu transportowego w regionie.

 

Artykuł z tego wydarzenia można znaleźć na stronie:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/celem-jest-sprawny-system-transportowy-dla-podtatrza

Przekaż 1% podatku na działalność ZSHT

Przekaż 1% podatku na działalność ZSHT

 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele
Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

Dziękując za dotychczasową pomoc finansową zwracamy się z prośbą o dalsze wspieranie szkoły.
Rada Zespołu dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych     na działalność statutową szkoły przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji Oświatowej im. Ks. Stanisława Konarskiego, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000007646 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych uczniów, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania w/w operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w zeznaniu podatkowym za rok 2020 w rubryce „cel szczegółowy”:
ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM

Czytaj dalej

Uczniowie branżowej szkoły wracają na zajęcia praktyczne do zakładów pracy

Uczniowie branżowej szkoły wracają na zajęcia praktyczne do zakładów pracy

 

 

 

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Uczniowie wracają na zajęcia praktyczne do zakładów pracy i nadal realizują obowiązek nauki zdalnej wg planu lekcji.

 

Zagraj z nami 10 stycznia, finał WOŚP fajniejszy jest z Tobą!

Zagraj z nami 10 stycznia, finał WOŚP fajniejszy jest z Tobą!

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kwestować z puszką  w dniu 10 stycznia 2021 (niedziela) to zgłoś się do naszego sztabu w Hotelarzu lub zarejestruj się za pomocą portalu iwolontariusz.wosp.org.pl i samodzielnie uzupełnij formularz zgłoszeniowy.

Zapisy i rekrutacja trwa do 27 listopada 2020, ilość miejsc ograniczona:

1. Zgłaszamy się do sztabu w bibliotece szkolnej (sztab czynny w poniedziałek, wtorek, środa w 12.00 -16.00 lub czwartek 8.00-12.00) ze swoim zdjęciem i danymi osobowymi (ankieta wolontariusza dostępna tutaj: FORMULARZ)

LUB

2. Rejestrujemy się samodzielnie za pomocą portalu wosp.org.pl, wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania związane z rejestracją online znajdziesz tutaj: https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy/czeste-pytania lub tutaj: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/

3. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić opiekuna (rodzica) o pomoc i założenie konta opiekuna wolontariusza.

4. Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem

Czytaj dalej

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

 

 

 

Do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych i trwa nauczanie zdalne.

Terminy i formy praktyk zawodowych dla uczniów technikum będą uzależnione od bieżącej sytuacji.

 

 

Do 29 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Uczniowie w tym czasie mają obowiązek realizacji nauki zdalnej wg planu lekcji.

ZŁOŻENIE WIĄZANKI NA GROBIE ALEKSANDRA DZIEDZICA – PATRONA SZKOŁY BRANŻOWEJ

ZŁOŻENIE WIĄZANKI NA GROBIE ALEKSANDRA DZIEDZICA –  PATRONA SZKOŁY BRANŻOWEJ

 

Początek listopada to szczególne dni- Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych). W te dni szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli, bliskich, przyjaciół, znajomych i tych, którzy swą pracą zapisali się na kartach historii. Ludzie ci żyją w swojej twórczości, poprzez dzieła, które zapoczątkowali i poprzez pracę, którą kontynuują ich następcy. I jakże wymowne są słowa witające odwiedzających Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku:

OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY.

NARODY TRACĄC PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE.

ZAKOPANE PAMIĘTA

Pamiętamy. Jak co roku na grobie patrona Szkoły Branżowej, Aleksandra Dziedzica, na Nowym Cmentarzu w Zakopanem, złożona została wiązanka kwiatów, będąca wyrazem pamięci o Człowieku, który życie swe poświęcił krzewieniu nauki.

Czytaj dalej

Pamiętamy o zmarłych nauczycielach i pracownikach ZSHT

Pamiętamy o zmarłych nauczycielach i pracownikach ZSHT

 

 

W tym roku jak w latach poprzednich Dnia 26.10.2020r. panie Katarzyna Hulko , Maria Zubek,  Zofia Żegleń udały się na zakopiański Cmentarz Stary i Nowy. Obecna sytuacja  (pandemia) nie pozwoliła uczniom wziąć udziału w corocznej akcji „znicz”.

 

Czcząc pamięć naszych zmarłych koleżanek i kolegów – mimo tej sytuacji –  przedstawiciele Stowarzyszenia absolwentów i sympatyków Hotelarza zapalili znicze.

 

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące praktyk zawodowych w Technikum i zajęć praktycznych w Szkole Branżowej!

Zmiany dotyczące praktyk zawodowych w Technikum i zajęć praktycznych w Szkole Branżowej!

 

 

W związku z nowymi wytycznymi MEN realizacja praktyk zawodowych zostaje zawieszona.

Zmieni się zatem obecny harmonogram a terminy i forma praktyki będzie uzależniona od bieżącej sytuacji. Dlatego:

– Uczniowie klasy 3I nie rozpoczynają praktyki i od poniedziałku realizują naukę zdalną.

– Uczniowie klasy 3B realizują ostatni tydzień praktyki w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (szczegóły zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny) i do 30.10.2020 r. nie realizują nauki zdalnej.

 

 

Dodatkowo „w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.” – realizują jedynie naukę zdalną wg planu lekcji.

 

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

Nauczycielki Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem, panie Małgorzata Skulska-Wiercioch i Halina Styrczula zostały wyróżnione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.  Podczas uroczystości, która  odbyła się 12.10.2020 w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, osobiście nagrodę odebrała Pani M. Skulska-Wiercioch, natomiast Pani Halinie Styrczuli, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Paniom!

 

Czytaj dalej

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

 

 

Od 04 maja br. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

 

 

 

 

 

zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Drodzy uczniowie,

w tym szczególnym roku szkolnym nie będzie uroczystego zakończenia.

Zgodnie z wytycznymi MEN organizujemy spotkania z wychowawcami, na których uczniowie będą mogli odebrać wydrukowane świadectwa zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dla zwiększenia bezpieczeństwa otwarte zostaną trzy wejścia do szkoły i konieczne będzie zachowywanie dystansu społecznego oraz założenie w szkole maseczek.

To także ostatni moment na rozliczenie się z biblioteką przed odbiorem świadectw. Będzie można również wypożyczyć książki na wakacje.

Biblioteka czynna dla uczniów będzie od 9:00 do 12:00.

 

Czytaj dalej