technik informatyk – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

technik informatyk

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- matematyka


  Uczniowie poznają budowę komputera, konfigurują i modernizują zestawy komputerowe, instalują i zarządzają systemami operacyjnymi, przygotowują urządzenia peryferyjne do współpracy z jednostką centralną. Uczą się także naprawiać komputery osobiste, usuwać usterki, monitorować pracę systemu i wykonywać kopie bezpieczeństwa. Projektują przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe oraz konfigurują ustawienia urządzeń sieciowych, takich jak router, czy switch. Zarządzają serwerami opartymi na systemach operacyjnych Windows Server oraz Linux, przystosowując je do pracy w sieci lokalnej, a także wykorzystując jako serwery stron internetowych, poczty elektronicznej i wymiany plików.

  Uczniowie tworzą strony WWW oraz projektują skrypty i aplikacje internetowe wykorzystując języki programowania. Administrują bazami danych, tworzą zapytania, raporty i relacje oraz zarządzają serwerami bazodanowymi.

  Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach komputerowych, gdzie każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stanowisku oraz w nowocześnie wyposażonym laboratorium sieciowym. Uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w działach IT lub w firmach zajmujących się naprawą sprzętu komputerowego oraz instalacją sieci komputerowych.

Po zdaniu egzaminów zawodowych, absolwent otrzymuje tutuł technik informatyk

technik informatyk

Przedmioty rozszerzone:
- język angielski
- matematyka


  Uczniowie poznają budowę komputera, konfigurują i modernizują zestawy komputerowe, instalują i zarządzają systemami operacyjnymi, przygotowują urządzenia peryferyjne do współpracy z jednostką centralną. Uczą się także naprawiać komputery osobiste, usuwać usterki, monitorować pracę systemu i wykonywać kopie bezpieczeństwa. Projektują przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe oraz konfigurują ustawienia urządzeń sieciowych, takich jak router, czy switch. Zarządzają serwerami opartymi na systemach operacyjnych Windows Server oraz Linux, przystosowując je do pracy w sieci lokalnej, a także wykorzystując jako serwery stron internetowych, poczty elektronicznej i wymiany plików.

  Uczniowie tworzą strony WWW oraz projektują skrypty i aplikacje internetowe wykorzystując języki programowania. Administrują bazami danych, tworzą zapytania, raporty i relacje oraz zarządzają serwerami bazodanowymi.

  Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach komputerowych, gdzie każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stanowisku oraz w nowocześnie wyposażonym laboratorium sieciowym. Uczniowie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w działach IT lub w firmach zajmujących się naprawą sprzętu komputerowego oraz instalacją sieci komputerowych.

Po zdaniu egzaminów zawodowych, absolwent otrzymuje tutuł technik informatyk

Zespół Szkół
Hotelarsko Turystycznych

ul. Partyzantów 1/5
34-500 Zakopane

tel. 18 20 66 846

NUMER KONTA - SZKOŁA:
59 8821 0009 0000 0003 0065 0002

NUMER KONTA - FUNDUSZ RADY SZKOŁY:
87 1600 1042 1843 9812 5000 0001

e-mail: sekretariat@zsht.pl