Egzamin zawodowy – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe – lato 2024

 

Termin dodatkowy

Część pisemna 27 czerwca 2024 r.

Część praktyczna 28 czerwca 2024 r.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym

 

Egzamin zawodowy – prezentacja

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Kwalifikacja

Liczba zdających/ klasa

Nr sali

Model, czas trwania

3.06.2024r.

(poniedziałek)

godz.9:00

HGT.07 – 25 / 3T

SN

180
min
+ 30 minut

H GT.03 – 26 /3A

HGT.12 – 26 / 4G

SS

D,
150 min
+ 30 minut

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

4.06.2024 r. (wtorek)

Data

Godzina

Nr sali

Kwalifikacja Liczba
zdających/klasa

4.06.024r.

(wtorek)

godz.8:30

13  + 30 minut

HGT.07 – 16 os. / 3T

103 + 30 minut

HGT.03 – 14 os./3A

104

HGT.03 – 12 os. / 3A

105

HGT.07 – 9 os. / 3T

godz.10:30

13  + 30 minut

INF.02 – 16 os. / 3I

103  + 30 minut

HGT.12 – 14 os. / 4G

104

HGT.12 –12 os./ 4G

105 + 30 minut

INF.02 – 12 os. / 3I

godz.12:30

13  + 30 minut

EKA.04 –15 os./ 3E

103  + 30 minut

HGT.02 –14 os. /3G

104

HGT.02 -11 os. / 3G

105

EKA.04 –12 os./ 3E

godz.14:30

13 + 30 minut

EKA.04 – 1 os. / 3E

104 + 30 minut

HAN.01 – 3os. / 3ZA

SPC.01 – 5 os. / 3ZA

105  + 30 minut

HGT.02 -10 os. / 3ZA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

12.06.2024 r. (środa)

Data

Godzina

Kwalifikacja

Liczba zdających/ klasa

Nr sali

Model, czas trwania

12.06.2024r.

(środa)

godz.
8:00

SPC.01 – 2 os. / Cech

203

W, 150
min.

HGT.02 – 3 os. / Cech

204

W, 120
min.

12:00

HGT.02 – 3 os. / 3ZA

203

W, 120
min.
+ 30 min.

HGT.02 – 3 os. / Czerwienne(2),

3ZA(1)

204

W, 120
min.
+ 30 min.

16:00

HGT.02 – 3 os. / 3ZA

203

W, 120
min.

HGT.02 – 3 os. / 3ZA

204

W, 120
min.

13.06.2024 r. (czwartek)

Data

Godzina

Kwalifikacja

Liczba zdających/ klasa

Nr sali

Model, czas trwania

13.06.2024 r. (czwartek)

godz.8:00

EKA.04 – 6 os. / 3E

102

DK, 180
min.

EKA.04 – 8 os. / 3E

104

DK, 180
min.

INF.02 – 6 os. / 3I

106

WK, 150
min.

INF.03 – 4 os. / abs.

105

DK, 150
min.

HGT.02 – 3os. / 3G

204

W, 120
min.
+30 min.

SPC.01 – 3 /3ZA

203

W, 150
min.

godz.12:00

HGT.02 – 3os. / 3G

204

W, 120
min.
+ 30 min

godz.12:30

EKA.04 – 1 os. /3E

17

DK, 180
min.
+ 30 min

EKA.04 – 6 os. / 3E

102

DK, 180 min.

EKA.04– 8 os. /3E

104

DK, 180 min.

INF.02 – 6 os. / 3I

106

W, 150 min

SPC.01 – 2 /3ZA

203

W, 150 min. + 30 min

godz.16:00

HGT.02 – 3os. / 3G (1) Cech (2)

204

W,
120 min

godz.17:00

INF.02 – 6 os. / 3I

106

W,
150 min

SPC.03 – 2 os. / Cech

203

W,
180 min

14.06.2024 r. (piątek)

Data

Godzina

Kwalifikacja

Liczba zdających/ klasa

Nr sali

Model, czas trwania

14.06.2024 r. (piątek)

godz.8:00

INF.02 – 5 os. / 3I

106

W, 150
min.
+ 30 min

HAN.01 – 4os. / 3ZA(3)

Cech (1)

116

W, 150
min.

HGT.02 – 3os. / 3G

203

W, 120
min.

HGT.02 – 3os. /3G

204

W, 120
min.

godz. 12:00

HGT.02 – 3os. / 3G

203

W, 120
min.

HGT.02 – 3os. / 3G

204

W, 120
min.

godz.12:30

INF.02 – 5 os. / 3I

106

W, 150
min.
+ 30 min

HAN.01 – 4os. / Cech

116

W, 150 min.

godz.16:00

HGT.02 – 3os. / 3G

203

W,
120 min.

HGT.02 – 3os. / 3G

204

W,
120 min.