Egzamin zawodowy – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Egzamin zawodowy

EGZAMINY ZAWODOWE – STYCZEŃ 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Kwalifikacja

Liczba zdających/

klasa

Nr sali

Model,

czas trwania

 

9.01.2024 r. (wtorek)

9:00

HGT.07 – 1 / 4T

401

180 min

HGT.03 – 6 /

4A  – 5

5Ap – 1

HGT.12 – 27 / 5Gp

SN

D, 150 min

+ 30 minut

13:00

HGT.08 – 1 / 5Tp

401

D, 150 min.

+30 min

 

HGT.06 – 27/ 5Ap

HGT.08 – 27 / 5Tp

SN

D, 150 min

+ 30 minut

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

Data

Godzina

Nr sali

Kwalifikacja

Liczba zdających/klasa

12.01. 2024 r. (piątek)

8:30

 

 

 

13

HGT.06 – 15 os. / 5Ap

103

INF.03 14 os. /5Ip

HGT.07 – 1 os. / 4T

104

+ 30 minut

INF.03 12 os. / 5Ip

105

+ 30 minut

HGT.06 12 os. / 5Ap

10:30

 

 

13

+ 30 minut

HGT.12 – 15 os. / 5Gp

103

+ 30 minut

HGT.08 – 14 os. /
5Tp

104

HGT.08 –12 os./ 5Tp

 

 

12:30

13

+ 30 minut

EKA.05 –14 os./ 5Ep

HAN.01 – 1 os. / BS abs.

SPC.01 – 1 os. / BS abs

103

EKA.05–15 os. /5Ep

104

HGT.12 -12os. / 5Gp

105

+ 30 minut

HGT.08 –1 os./ 5Tp

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Kwalifikacja

Liczba zdających/

klasa

Nr sali

Model,

czas trwania

15.01.2024 r.

(poniedziałek)

8:00

INF.02 – 2 os.

106

WK, 150 min.

16.01.2024 r.

(wtorek)

8:00

INF.03 – 14 os. / 5Ip

103

DK. 150 min.

12:30

INF.03 – 13 os. /5Ip

103

DK, 150 min.

18.01.2024 r.

(czwartek)

8:00

EKA.05 – 6 os. / 5Ep

102

DK, 180 min.

EKA.05 – 9 os. / 5Ep

104

DK, 180 min.

12:30

EkA.05 – 6 os. / 5Ep

102

DK, 180 min.

EKA.05– 9 os. /5Ep

104

DK, 180 min.