A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

„Zdobądź doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości” – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

 

 

 

 

„ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, ZYSKAJ NOWE MOŻLIWOŚCI”- PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem zrealizował drugi projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i po raz pierwszy dla nauczycieli, który w lipcu 2018 roku został zatwierdzony do realizacji. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) Zyskał nazwę: „Zdobądź doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości”.

Po trudnej rekrutacji, dokonanej w styczniu 2019 r., która obejmowała testy i rozmowy kwalifikacyjne, wybrana grupa najlepszych uczniów i nauczycieli wzięła udział w przygotowawczych zajęciach językowych (j. angielski zawodowy, j. niemiecki zawodowy, j. włoski) oraz zajęciach  kulturowych, psychologiczno-pedagogicznych.

Jako pierwsi na staże pojechali nauczyciele z branży gastronomiczno-hotelarskiej. Swoje praktyki odbyli w Rimini w terminie 1-12 lipca 2019 r.

Nauczycielka z branży hotelarskiej odbyła praktykę zawodową w hotelu CLUB MEETING w Rimini. W trakcje stażu na recepcji hotelu mogła skonfrontować posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Miała bezpośredni kontakt z gośćmi hotelu oraz obsługą, co przyczyniło się m. in. do poprawy umiejętności językowych oraz lepszego zapoznania się z pracą w hotelu.

Nauczycielki z branży gastronomicznej odbyły praktyki w restauracjach La Cappa i  Vespucci w Rimini. W trakcie stażu zapoznały się z menu restauracji, nowymi technikami i technologiami stosowanymi w przygotowywaniu dań zimnych i gorących regionalnej kuchni włoskiej. Specjalnością restauracji La Cappa były potrawy z owoców morza i pasty (potrawy z makaronów). Panie miały okazję dokonywać obróbki wstępnej świeżych owoców morza, co u nas jest rzadkością (głownie bazujemy na produktach przetwarzanych). Zapoznały się również z szerokim asortymentem makaronów włoskich i  ich produkcją, a także z wykorzystywaniem makaronów w potrawach.

W trakcie staży nauczyciele znaleźli też czas na odpoczynek, rozrywkę i zwiedzanie pięknych miejsc m.in. San Marino czy rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Rimini.

Następnie na staże wyjechała młodzież (20 osób) w terminie 9-27 września 2019 odbyła trzytygodniowy staż zawodowy.

Do Berlina (Niemcy) wraz z opiekunami: Pani  Justyną Trzebuniak i Pani  Justyną Kucharską pojechało 10 uczniów ( 6 w zawodzie technik informatyk i 4 – technik ekonomista).

Do Rimini (Włochy) w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło 10 uczniów pod opieką Pani Joanny Ząbkowskiej-Para i Pani  Jolanty Podsiadłowskiej

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie, były doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH   w Berlinie i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini. Partnerzy ci byli odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych.

W Berlinie uczniowie mieszkali w hostelu, natomiast w Rimini w hotelu. Uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych: – Bundestag, Museum Island (Berlin), Poczdam, Wenecja, San Marino i Florencja(Rimini).

Celem projektu było nie tylko nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole, zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą, ale też podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego), a w szczególności języka obcego zawodowego. Istotne również było zwiększenie motywacji do dalszej nauki, rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów goszczących, podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych czy nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wymiana doświadczeń z pełną tolerancją i szacunkiem dla innych narodowości.

O realizacji projektu i  wrażeniach z praktyk mieliśmy okazję usłyszeć 16 stycznia 2020 r. w auli ZSHT podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Zdobądź doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości”. W spotkaniu udział wzięła dyrekcja, zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego, goście, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, oraz lokalni przedsiębiorcy.

W ramach podsumowania projektu Pani Justyna Trzebuniak- pomysłodawczyni projektu, która sprawowała również opiekę nad młodzieżą w trakcie ich pobytu w Berlinie, zapoznała obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu i omówiła poszczególne etapy jego realizacji (m. In.  o postępowaniu rekrutacyjnym, o przygotowaniu językowym, kulturowym i  psychologiczno – pedagogicznym, o spotkaniach z uczestnikami projektu i ich rodzicami oraz o organizacji wyjazdów młodzieży do Niemiec i Włoch. Przedstawiła również przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej firmy partnerskie.

Wystąpił również Pan Robert Kozłowski – Dyrektor Hotelu Logos w Zakopanem podkreślał on w swoim przemówieniu, że zdobyte umiejętności i wiedza fachowa na stażach są bardzo dobrze postrzegane przez pracodawców.

Następnie nauczyciele, którzy brali udział w mobilności oraz młodzi – praktykanci mieli okazję przedstawić swoje doświadczenia w pracy w różnych firmach, a także atrakcje, jakie wypełniały ich wolny czas. Radość, z jaką opowiadali, dojrzałe spostrzeżenia na temat różnic językowych, kulturowych i mentalnych – to wszystko świadczy o zdobyciu  bezcennej wiedzy i niezaprzeczalnych korzyściach z udziału w projekcie. Na zakończenie Pani Magdalena Kamińska – koordynator projektu wręczyła uczniom biorącym udział w projekcie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej i podziękowała wszystkim, którzy pracowali przy realizacji projektu.

Po prezentacjach był czas na degustację potraw, które przygotowały nasze Panie nauczycielki biorące udział w lipcowych stażach w Rimini – Pani mgr inż. Danuta Gruszczak, Pani mgr inż.  Magdalena Kulig, Pani mgr inż. Elżbieta Malinek-Kocuba oraz Pani mgr inż.  Halina Szczęsny. Z udziałem uczniów klasy 3G. Było więc m.in.  Bruschetta, sałatka Caprese, spaghetti Carbonara, pierożki Raviolli z sosem pomidorowym, przepyszne włoskie desery: pana cotta, tiramisu.

Najważniejsze, że wszyscy uczestnicy projektu: koordynatorzy wraz z dyrekcją i zaproszonymi gośćmi, opiekunowie, i praktykanci – zasiedli przy wspólnym stole, by wspominać, cieszyć się wyjątkowymi wrażeniami i dzielić doświadczeniami.

 

 

Prezentacje z praktyk:

praktyki w Rimini

praktyki w Berlinie

praktyki nauczycieli