Klauzula dla pracowników – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Klauzula dla pracowników

Klauzula informacyjna

 

SZANOWNI PRACOWNICY!

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać wszystkim pracownikom informację dotycząca zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby dane pracowników przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem przetwarza dane osobowe pracowników (w tym ich rodzin) w związku z realizacją procesu zatrudnienia, wymogami przepisów prawa oraz w celu zapewniania pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

z siedzibą: ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich poprawiania i aktualizacji, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie klauzul, do ich usunięcia.

Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły, wraz z podstawowymi prawami, jest dostępna w Sekretariacie Szkoły.