A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Ważne telefony i adresy – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zakopanem http://www.pppzakopane.szkolnastrona.pl/index.php

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/04208208

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem http://www.pcpr-zakopane.pl/

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 19a, tel. +48 018 20 17 200

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” http://www.niebieskalinia.pl/

Krajowe Centrum ds AIDS http://aids.gov.pl/

Stowarzyszenie WIOSNA http://www.wiosna.org.pl/

Wybierz życie http://www.wybierzzycie.pl/

Przechytrzyć raka http://przechytrzycraka.lukasz.med.pl/

Moje stypendium http://www.mojestypendium.pl

Program stypendialny 2017/2018 SAPERE AUSO http://sapereauso.org/stypendium.html

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

Telefon zaufania www.116111.pl

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa podczas korzystania z nowych technologii http://helpline.org.pl

Ogólnopolski Program Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli www.mamyprawa.pl

Pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie tumbopomaga.pl/

Kampania „Melanż. Oczekiwania vs Rzeczywistość” http://www.melanz.tv

Krajowe Centrum Interwencyjne – konsultacje dla ofiar handlu ludźmi (KCIK)” http://www.kcik.pl/

Krajowe Biuro Do Spraw Preciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1

Bezpieczna Szkoła: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/