A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Aktualności – Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych

DEBATA OKSFORDZKA

 

17 listopada 2020 odbyła się Debata Oksfordzka przygotowana przez Koło Debat Oksfordzkich ZSHT.

Na początek kilka słów czym jest i jakie są zasady debaty oksfordzkiej.

Debata oksfordzka to bardzo sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą. Drużyny są czteroosobowe, propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. W trakcie debaty oponenci mogą sobie nawzajem zadawać pytania. Debatą kieruje Marszałek, który czuwa nad jej porządkiem, udziela głosu kolejnym osobom z drużyny propozycji i opozycji. Każdy z członków drużyny ma określoną rolę. W debacie biorą również udział Jurorzy – Eksperci, którzy ocenią wystąpienia na podstawie zawartych w karcie oceny kryteriów. Ocenie podlegają m.in. struktura wypowiedzi, trafność argumentów i kontrargumentów, kultura i styl wystąpienia, retoryka oraz spójność całej drużyny. Po zakończeniu debaty Jurorzy wskazują swój werdykt i wyłaniają zwycięską drużynę. W debacie bierze udział także publiczność.

Ze względu na wprowadzone nauczanie zdalne debata odbyła się online na platformie Teams. Teza zorganizowanej debaty brzmiała „Rozwój przemysłu jest ważniejszy niż rozwój kultury”.

Skład drużyn był następujący:

Propozycja: Paulina Maczyszyn, Klaudia Wysocka, Patrycja Górnik, Alicja Cikowska.

Opozycja: Sabina Król, Patrycja Prokop, Monika Ryba, Piotr Giewont.

 

Debatę jako  Marszałek poprowadziła opiekun koła Pani Maria Daniluk, a wystąpienia oceniało Jury w składzie: Pani wicedyrektor Małgorzata Michalska oraz Pani Danuta Larkowska.

Mimo że wszyscy uczestnicy tej debaty byli debiutantami, nie zawiedli ani publiczności, ani jurorów, prezentując wysoki poziom oratorski i merytoryczny. Decyzją Jury ostatecznie wygrała drużyna opozycji.

Publiczność składająca się z kl. 2Eg i 3E również głosowała za i przeciw tezie. W pierwszym głosowaniu ponad 60% osób zgadzało się z tezą. Natomiast w drugim głosowaniu, czyli po wysłuchaniu debaty okazało się, że 70% głosów było przeciwnych tezie, co tylko potwierdza, że argumenty opozycji przekonały sporą część audytorium do zmiany zdania. Czytaj dalej

OLIMPIADA STATYSTYCZNA – EDYCJA V – ETAP SZKOLNY

5 listopada 2020 odbył się szkolny etap Olimpiady Statystycznej.

Celem olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Organizatorami Olimpiady są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

W tym roku do olimpiady przystąpiło 13 uczniów naszej szkoły z klas 1E, 2Ep, 2Eg oraz 3E.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią zawody I stopnia odbyły się on-line pod hasłem „home sweet home” – w miejscu zamieszkania uczniów, z zachowaniem procedur monitorujących samodzielność pracy.

Do etapu okręgowego zostały zakwalifikowane:

1. Martyna Kaleta – 2Ep

2. Magdalena Palenica – 2Ep

3. Patrycja Prokop – 2Ep

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych wyników.

Za zgłoszenie i rejestrację uczniów odpowiadała P. Maria Daniluk.

Zagraj z nami 10 stycznia, finał WOŚP fajniejszy jest z Tobą!

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kwestować z puszką  w dniu 10 stycznia 2021 (niedziela) to zgłoś się do naszego sztabu w Hotelarzu lub zarejestruj się za pomocą portalu iwolontariusz.wosp.org.pl i samodzielnie uzupełnij formularz zgłoszeniowy.

Zapisy i rekrutacja trwa do 27 listopada 2020, ilość miejsc ograniczona:

1. Zgłaszamy się do sztabu w bibliotece szkolnej (sztab czynny w poniedziałek, wtorek, środa w 12.00 -16.00 lub czwartek 8.00-12.00) ze swoim zdjęciem i danymi osobowymi (ankieta wolontariusza dostępna tutaj: FORMULARZ)

LUB

2. Rejestrujemy się samodzielnie za pomocą portalu wosp.org.pl, wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania związane z rejestracją online znajdziesz tutaj: https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy/czeste-pytania lub tutaj: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/

3. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić opiekuna (rodzica) o pomoc i założenie konta opiekuna wolontariusza.

4. Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem

Czytaj dalej

Kampania społeczna „Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania

 

Szkolna kampania „Drugie życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania” w bieżącym roku szkolnym ma swoją edycję, jednak nasze działania różnić się będą od tych, które prowadzimy od kilku lat.

Transplantacja to trudny temat, wymagający zdobycia rzetelnej wiedzy, przemyślenia, podyskutowania z najbliższymi, którzy kiedyś mogą stanąć przed trudną życiową decyzją. Znajdź czas w okresie pandemii na to, by zastanowić się nad tym, co wiesz o transplantacji, czego powinieneś się dowiedzieć, jakie pytania zadać sobie i innym, co sądzą Twoi bliscy o przeszczepie organów? Usiądź w gronie najbliższych, podyskutuj, posłuchaj, wymień poglądy, poznaj też znaczenie pewnej „małej karteczki”, którą jest OŚWIADCZENIE WOLI. Powiedz swoim bliskim i znajomym, że warto ją posiadać, ponieważ ta z pozoru mała karteczka może uratować ludzkie życie.

Dołącz do szkolnej kampanii „Drugie życie”!

Czytaj dalej

IV edycji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystania TIK w dydaktyce

 

Szanowni Nauczyciele,

w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II  została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do

 

IV edycji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.

  Czytaj dalej

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

 

 

 

Do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych i trwa nauczanie zdalne.

Terminy i formy praktyk zawodowych dla uczniów technikum będą uzależnione od bieżącej sytuacji.

 

 

Do 29 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Uczniowie w tym czasie mają obowiązek realizacji nauki zdalnej wg planu lekcji.

ZŁOŻENIE WIĄZANKI NA GROBIE ALEKSANDRA DZIEDZICA – PATRONA SZKOŁY BRANŻOWEJ

 

Początek listopada to szczególne dni- Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych). W te dni szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli, bliskich, przyjaciół, znajomych i tych, którzy swą pracą zapisali się na kartach historii. Ludzie ci żyją w swojej twórczości, poprzez dzieła, które zapoczątkowali i poprzez pracę, którą kontynuują ich następcy. I jakże wymowne są słowa witające odwiedzających Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku:

OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY.

NARODY TRACĄC PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE.

ZAKOPANE PAMIĘTA

Pamiętamy. Jak co roku na grobie patrona Szkoły Branżowej, Aleksandra Dziedzica, na Nowym Cmentarzu w Zakopanem, złożona została wiązanka kwiatów, będąca wyrazem pamięci o Człowieku, który życie swe poświęcił krzewieniu nauki.

Czytaj dalej

Pamiętamy o zmarłych nauczycielach i pracownikach ZSHT

 

 

W tym roku jak w latach poprzednich Dnia 26.10.2020r. panie Katarzyna Hulko , Maria Zubek,  Zofia Żegleń udały się na zakopiański Cmentarz Stary i Nowy. Obecna sytuacja  (pandemia) nie pozwoliła uczniom wziąć udziału w corocznej akcji „znicz”.

 

Czcząc pamięć naszych zmarłych koleżanek i kolegów – mimo tej sytuacji –  przedstawiciele Stowarzyszenia absolwentów i sympatyków Hotelarza zapalili znicze.

 

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące praktyk zawodowych w Technikum i zajęć praktycznych w Szkole Branżowej!

 

 

W związku z nowymi wytycznymi MEN realizacja praktyk zawodowych zostaje zawieszona.

Zmieni się zatem obecny harmonogram a terminy i forma praktyki będzie uzależniona od bieżącej sytuacji. Dlatego:

– Uczniowie klasy 3I nie rozpoczynają praktyki i od poniedziałku realizują naukę zdalną.

– Uczniowie klasy 3B realizują ostatni tydzień praktyki w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (szczegóły zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny) i do 30.10.2020 r. nie realizują nauki zdalnej.

 

 

Dodatkowo „w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.” – realizują jedynie naukę zdalną wg planu lekcji.

 

UDZIAŁ W KONKURSIE POWIATOWYM „PODHALAŃSKIE, SPISKIE I ORAWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”.

 

W dniu 12 października 2020 roku odbył się Konkurs Powiatowy „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”.

 

 Temat konkursu w roku 2020: „Polacy, którzy w 1920 r. obronili Europę”.

 

Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w etapie gminnym.

Czytaj dalej

XX Dzień Papieski pod hasłem „TotusTuus – Cały Twój”

 

Błagam cię – nigdy, przenigdy nie rezygnuj z nadziei, nigdy nie wątp, nigdy się nie męczysz i nigdy nie zniechęcaj. Nie bój się. „      

Jan Paweł II

Dnia 11 października 2020 XX Dzień Papieski pod hasłem „TotusTuus – Cały Twój” –  36 uczniów ZSHT (przedstawiciele prawie wszystkich klas)  zbierali ofiary na stypendia dla uzdolnionej młodzieży w ramach „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zbiórka odbywała się po każdej Mszy Św. w sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem pod czujnym okiem s. Bogusławy Fijołek rscj i p. Renaty Twardak w scenerii iście jesiennej, deszczowej i zimnej od godziny 6:15 do 20:00.

Czytaj dalej

Wolontariat Towarzyszący „ TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ- SAMOTNOŚĆ BOLI KAŻDEGO DNIA”

 

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. „Dzięki nim mogą uniknąć wielu błędów życiowych. Mówił, że „starość jest takim czasem, w którym wszystko zmierza ku temu, żeby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca”.  

Jan Paweł II  List do osób starszych Czytaj dalej

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

Nauczycielki Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem, panie Małgorzata Skulska-Wiercioch i Halina Styrczula zostały wyróżnione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.  Podczas uroczystości, która  odbyła się 12.10.2020 w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, osobiście nagrodę odebrała Pani M. Skulska-Wiercioch, natomiast Pani Halinie Styrczuli, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Paniom!

 

Czytaj dalej

CO GWARANTUJE EUROPA? ZAWODOWE PRAKTYKI UCZNIÓW HOTELARZA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem opracował trzeci z kolei projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który w lipcu 2019 roku został zatwierdzony do realizacji. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zyskał nazwę: „Europejskie staże zawodowe uczniów i nauczycieli Hotelarza” o numerze: 2019-1-PL01-KA102-062141. Po trudnej rekrutacji, dokonanej w październiku 2019, która obejmowała testy i rozmowy kwalifikacyjne, wybrana grupa najlepszych uczniów wzięła udział w przygotowawczych zajęciach językowych (język angielski zawodowy, język hiszpański) oraz zajęciach  kulturowych i psychologiczno-pedagogicznych. Czytaj dalej

Szkolenia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

IV edycji szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” komponent Małopolska Chmura Edukacyjna

Do pobrania:

Regulamin

Procedury związane z rekrutacją

Zalacznik_nr_2_Formularz_zgłoszeniowy_IV_edycja Zalacznik_nr_3_4_5_6_do_wypełnienia_przez_uczestnika_IV_edycja

Rekrutacja na warsztaty

Szanowni Uczniowie,

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Niemniej jednak w związku z dynamiczną sytuacją dot. Covid-19, warsztaty będą realizowane w ograniczonych obszarach tematycznych i na poszczególnych uczelniach.

Wobec powyższego zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem, proszę o przemyślane dokonywanie zapisów na warsztaty.

Zainteresowani uczniowie mogą w dniach od 22 września  do dnia 2 października 2020 r. złożyć formularz zgłoszeniowy w pok. 108.
Czytaj dalej

Wycieczka do morskiego oka

Dnia 15 września klasa 2Tp udała się na wycieczkę klasową pod czujnym okiem profesor Joanny Ząbkowskiej – Para, Barbary Nowaczyk i Sylwii Dawidziuk. Młodzież sprawnie podążała za przewodnikiem Kamilem Kluś, który zapoznał grupę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Morskiego Oka i okolicy. Uczniowie mieli okazję zintegrować się i sprawdzić swoją kondycję fizyczną. Nie obyło się również bez zwrócenia uwagi na tak ważną w dzisiejszych czasach ochronę środowiska. Uczniowie chętnie wykazywali się wiedzą z geografii i turystyki
w trakcie spaceru do Morskiego Oka.

Czytaj dalej

Rekrutacja dao projektu mche – żywność

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Edycja V – Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Uczniowie,

z dniem 17.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację dla uczniów kształcących się w zawodzie  technik żywienia i usług gastronomicznych do projektu

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

  1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Edycja V – obszar tematyczny: żywność

Czytaj dalej

Rekrutacja do projektu MChE – język angielski

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna w Powiecie Tatrzańskim”

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Uczniowie,

z dniem 17.09.2020  r. rozpoczynamy rekrutację dla uczniów Technikum nr 2 do projektu

 „Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 w Powiecie Tatrzańskim”

  • zajęcia on-line z języka angielskiego,
  • koło naukowe – język angielski.

Czytaj dalej